De getallen

Aantal slachtoffers van moord en doodslag per 100.000 inwoners in huidige en toekomstige landen van de Europese Unie (2003)

Estland

Letland

Litouwen

Bulgarije

Roemenië

Nederland

Italië

Frankrijk

Groot-Brittannië

Duitsland

Van de vijfentwintig lidstaten van de Eu­ro­pese Unie staan de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen bovenaan wat betreft de cijfers voor moord en doodslag. Ook de twee aanstaande lidstaten, Bulgarije en Roemenië, weten van wanten.

Bron:

Eurostat