De regiothriller

Speurder Ludde Menkema rookt een sigaartje terwijl hij zijn blik laat dwalen over ‘de borg’ (Gronings voor burcht) die ‘opgetild door haar wierde als een schip in een helgele zee van koolzaadvelden’ ligt. Ene Koekiemonster is verwikkeld in een drugsdeal naast het ‘metershoge standbeeld van Michael Jackson’ bij de McDonalds in het Brabantse Best. Op het verwaarloosde parkeerterrein van de Albert Heijn in Doorn, naast de N225, wordt Floris van der Zwan ontvoerd.

In veel Nederlandse thrillers is een belangrijke rol weggelegd voor de regio en zijn couleur locale. Maar noem het niet meteen een ‘regiothriller’. ‘Wat is dat?’ reageert thrillerauteur Lupko Ellen enigszins gepikeerd. ‘De mannelijke variant op een streekroman? Ik vind het nogal een denigrerende term. Je zegt toch ook niet dat Henning Mankell “regiothrillers” heeft geschreven?’

Over titels valt te twisten. Ellen situeert zijn Ludde Menkema-reeks, waarvan onlangs het vierde deel...