Gedenkteken voor Van Gogh

Een beeld om nooit te vergeten: het ontzielde lichaam van Theo van Gogh, ruggelings gelegen op het trottoir van de Linnaeusstraat, een groot slagersmes in de buik. Terwijl de wind rukt aan de uiteinden van het haastig over de imposante gestalte van de vermoorde filmer en columnist gedrapeerde laken, zetten mannen in witte pakken bordjes uit om de kogelinslagen uit het pistool van Mohammed B. te markeren. Een blauwe tent wordt over het lijk gezet om het forensisch onderzoek te beginnen.

Wat velen hadden gevreesd, werd bewaarheid: op 2 november 2004 werd Van Gogh vermoord door een moslimfundamentalistische extremist. Na al eerder te zijn bedreigd, deed zijn regie van VVD-politica Hirsi Ali’s Submission: Part I – een cinematografisch pamflet tegen de onderdrukking en mishandeling van vrouwen uit naam van de koran – Van Gogh de das om, luidde de conclusie.

Restte de schok, de ontzetting en verontwaardiging over de tweede politieke moord op Nederlands...