Film

‘I hope that people will talk about Kevin.’ Dat antwoordt acteur John C. Reilly, met een grapje, op de vraag wat hij verwacht van de ontvangst van We Need to Talk About Kevin, de verfilming van de gelijknamige bestseller van Lionel Shriver. De titel, die slaat op de ouders van een onhandelbaar kind, kan ook worden betrokken op de kijker, die door de film wordt aangespoord een eigen mening te vormen.

‘Voor mij is debat het uiteindelijke doel van deze film,’ stelt Reilly, die de vader speelt. ‘Je had over dit onderwerp ook een oppervlakkige televisiefilm kunnen maken, met een moeilijk kind en volhardende ouders en een prettige kleine moraal aan het einde. Maar daar schiet je niets mee op. Deze film is een Griekse tragedie. Een klassiek verhaal over een onoplosbaar conflict, dat ons dwingt eerlijk na te denken over verschrikkelijke gebeurtenissen. En dat is nodig, want er zijn volgens mij genoeg ouders op de wereld die zich in een soortgelijke situatie bevinden.’

Zomaar een...