Altijd leuk om je krantenknipsels van nog maar een maand geleden te raadplegen. Vlak voor de instorting van Wall Street, de Londense City, het Damrak en de MMVB-beurs in Moskou hield het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA een symposium over de benarde middengroepen.

Een van de sprekers in de statige vergaderzaal van de Eerste Kamer was de sociaal-democratische directeur van het Centraal Planbureau, prof. dr. Coen Teulings. Hij kruiste de degens met WRR-voorzitter prof. dr. Wim van de Donk. Onderwerp van gesprek: het poldermodel.

Gloedvol hield Teulings zijn gehoor voor dat we het Nederlandse corporatisme moesten inruilen voor de Angelsaksische benadering waarbij ‘het maximaliseren van de aandeelhouderswaarde de manier is om ondernemingsrisico’s af te dekken en ondernemerschap te laten lonen.’ Van de Donk vond dat een eenzijdige benadering. Werknemers en consumenten moesten ook meetellen. Bedrijven waren niet alleen maar ‘money making machines’. De linkse Teulings...