De beste contemporaine Franstalige schrijver is in ongenade gevallen bij de westerse intelligentsia. Doodgezwegen in Europa, zijn leven niet zeker in zijn geboorteland Algerije, houdt Yasmina Khadra zich eenzaam staande.

De man heeft de bouw van een vechter. Hij is niet jong meer, al rollen onder zijn zwarte coltrui twee gedrongen schouders. Zijn ogen staan wijd open. Hij spreekt Frans met een zwaar accent, maar kent alle woorden en zegswijzen. Een verteller. Zesendertig jaar militaire discipline vermochten het literaire vuur in Mohammed Moullesehoul niet te doven. Hij was commandant overdag, schrijver in de avonduren. Aanvankelijk van detectives, later van indringende romans over de helse burgeroorlog in zijn land, Algerije.

Die detectives wilde de militaire dictatuur nog wel door de vingers zien, Moullesehoul publiceerde ze onder zijn eigen naam. Maar de romans hadden hem ongetwijfeld het leven gekost zodra hij als de schrijver ervan ontmaskerd zou zijn, want propaganda voor...