Nieuws!

Af en toe noemt iemand Wilders een fascist. Sommige mensen worden dan heel boos, anderen applaudisseren aarzelend en een paar bekende historici worden uit hun bed gebeld om op televisie te bevestigen wat de meeste mensen al dachten: dat er tussen het Nederland van nu en het Duitsland (of Italië) van de jaren twintig en dertig toch vooral veel verschillen bestaan.

Vorige week was de beurt, niet voor het eerst overigens, aan Rob Riemen van het Tilburgse Nexus Instituut. Hij publiceerde een pamflet waarin hij betoogt dat de huidige situatie in Nederland genoeg parallellen met de situatie in bovengenoemde landen tijdens het interbellum vertoont om te kunnen concluderen dat Geert Wilders een moderne fascist is. Riemen stuurde alle Kamerleden een exemplaar van zijn boek en werd zowaar bij Nieuwsuur uitgenodigd om zijn standpunt tegenover Twan Huys en Arend Jan Boekestijn te verdedigen.

De eerste vraag die Huys aan Riemen stelde was er een die zich vaker aandient wanneer iemand...