Vergeet het Oedipuscomplex. De frustraties die een zoon opdoet in de verhouding tot zijn vader en moeder vallen in het niet vergeleken bij het Electracomplex, genoemd naar de mythische Griekse koningsdochter die haar moeder hartgrondig haatte. Dat was niet zozeer omdat ze haar vader liefhad, als wel omdat ze zich door haar moeder afgewezen voelde – zo stelt althans de Amsterdamse psychoanalytica Iki Freud in haar boek Electra versus Oedipus. Voor meisjes geldt niet minder dan voor jongens dat de moeder hun eerste liefdesobject is, maar daarnaast moeten ze ook nog in haar voetsporen treden, waardoor het twee keer zo moeilijk is van haar los te komen. Moeders doen het in de ogen van hun dochters nooit goed. Voelt een dochter zich niet verwaarloosd door een tekort aan moederliefde, dan voelt ze zich wel verstikt door een teveel. Een dochter moet zich aan de overweldigende invloed van haar moeder onttrekken, maar dat levert schuldgevoel op. En dat schuldgevoel verwijt ze haar moeder....