Uit het leven

Josine Junger-Tas, op 22 januari op eenentachtigjarige leeftijd overleden, was socioloog en internationaal vermaard grondlegger van de Nederlandse jeugdcriminologie. Zij was een bevlogen wereldverbeteraar, had een zwak voor de politie en werd ‘de moeder van de Marokkaanse crimineeltjes’ genoemd. Tegenstanders beschuldigden haar ervan risicogroepen te discrimineren en staatsopvoeding te bepleiten. Anderen noemden haar een ‘softie’. Dan verborg zij haar boosheid in een lach en zei: ‘Jochie, jij kraamt onzin uit.’ Al bijna tien jaar geleden verklaarde ze het integratiebeleid mislukt. Het was volgens haar een illusie te denken dat met hogere straffen jeugdcriminaliteit zal verdwijnen en ze vond het funest om steeds meer jongeren op te sluiten in ‘jeugdgevangenissen’. Ze geloofde in preventieve maatregelen, desnoods het verplicht inschakelen van ouders, ‘want opgroeien en opvoeden in het Rifgebergte is heel iets anders dan hier’. Moeders van lastige pubers waarschuwde zij:...