17-01-2009
Door Ko Colijn

Komen de Uruzgan-militairen in 2010 thuis of zullen ze blijven?

De messen worden alweer geslepen, en dat dat voor een deel via De Telegraaf en Pauw & Witteman gebeurt, zegt eigenlijk al genoeg over de regie in deze kwestie. De kabinetsbrief van 30 november 2007 was het beginpunt.

Nederland mocht nog één keer blijven, was de strekking. In de rituele woordenbrij konden enkele concessies worden ontdekt. De meest cruciale was dat de verlenging maar voor twee jaar, tot 2010, gold. Een andere toezegging was dat ‘het voortzetten van de Nederlandse bijdrage niet (zou) leiden tot onoverkomelijke problemen voor de instandhouding van de krijgsmacht’. Wat is een onoverkomelijk probleem? Nederland teert in op voorraden, er wordt minder met scherp geschoten op de Veluwe, de snelle Navo-reactiemacht van Jaap de Hoop Scheffer krijgt een onsje minder, maar de krijgsmacht leeft nog.

Wie wat dieper in de werkelijkheid duikt, constateert dat de Nederlandse krijgsmacht...