Een rapport over jongeren en mediagebruik meldt dat niet-vmbo’ers ‘slimmer’ met media omgaan dan vmbo’ers. Waarom nou weer precies dát nieuws naar buiten gebracht?

Jawel, vmbo’er zijn minder slim dan vwo’ers. De organisaties Kennisnet en Mediawijzer.net bevestigen dat beeld vandaag weer eens in hun persbericht bij het verschijnen van hun Monitor Jeugd en Media 2015, waarin zij grote verschillen constateren in mediagebruik tussen jongeren. Belangrijkste conclusie: ‘Bij hogere schoolniveaus zijn jongeren actiever met media en ze gaan er “slimmer” mee om dan de andere groep’ (dat wil zeggen: jongeren uit lagere onderwijsniveaus). Maar is dat wel zo? En zo ja, is dat dan de belangrijkste conclusie die je naar buiten zou moeten brengen over hoe jongeren smartphones, tablets en computers inzetten voor school en hobby’s? Wat is ‘slimmer’?

De mediadeskundigen vertellen in hun persbericht dat jongeren op een niveau boven het vmbo digitale media vaker gebruiken om hun schoolprestaties...