Het verzet onder professionals tegen het registratiesysteem in de geestelijke gezondheidszorg neemt toe.

‘Klink moet de wet veranderen, hij moet met de billen bloot,’ zegt Hans Kombrink, voorzitter van het Neder­lands Insti­tuut van Psycho­logen (NIP) en oud-staatssecretaris van Finan­ciën. Kom­brink ageert tegen de verregaande plannen om patiënten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) te registreren. Hij begrijpt niet dat mensen die hun psychotherapie zelf betalen, ook verplicht in het registratie­systeem van de overheid moeten.

Sinds de komst van de zorgverzekeringswet op 1 januari 2008 is iedere behandelaar verplicht de diagnose van zijn patiënt – depressie, schizofrenie – tezamen met het behandelplan af te staan aan de zorgverzekeraar; de diagnosebehandelcombinatie (DBC). Wie hoopt aan deze registratie te ontkomen door de behandeling uit eigen zak te betalen, komt bedrogen uit.

Natuur­lijk, patiënten mogen zo veel betalen als ze willen, maar ze...