Te veel kinderen die naar Nederland zijn gevlucht gaan hier naar school onder hun niveau, schrijft Rik Smits. Dat moet anders. En dat kan.

Het kan dus wél, minderjarige asielzoekers Nederlands leren. En heel verrassend of ingewikkeld is het recept ook niet. Regel één om in acht te nemen stond op 18 oktober als kop boven een artikel in de Volkskrant over Nederlands leren in een asielzoekerscentrum: ‘Krom of niet, alles moet in het Nederlands’. Bij hele prille nieuwkomers helpt het soms ‘als andere kinderen de uitleg van de juf een beetje vertalen’, zei schakelklasjuf Mieke Daamen, maar ‘in principe is de afspraak dat we in het lokaal Nederlands spreken, dan voelen andere kinderen zich niet buitengesloten. Bovendien leren ze zo het snelst.’ En dat is, afgaande op de kinderen die Stoffelen citeert, echt razendsnel.

Natuurlijk, aan kinderen onder de twaalf hoef je als het om het leren van een taal gaat niet zo veel te doen, behalve veel en consequent Nederlands met ze praten...