De getallen

Er zijn te veel pennelikkers in Nederland, zo luidt de communis opinio onder politici. Alle grote politieke partijen willen in hun programma’s de bureaucratie aanpakken. De VVD pleit zelfs voor een kwart minder ambtenaren. Maar het aantal ambtenaren is de afgelopen jaren al flink gedaald, zowel op gemeentelijk niveau als bij de rijksoverheid.

20012002200320042005

Gemeenteambtenaren

200.000

190.000

180.000

170.000

160.000

Rijksambtenaren

1.000.000

960.000

920.000

880.000

840.000

Bron:

BZK, VNG