De kwestie van wel/niet militaire steun aan Operatie Iraqi Freedom (maart 2003) is niet van vandaag of gisteren. De kwestie of de Tweede Kamer hiervan op de hoogte was, moet worden getoetst aan de sleutelzin in de Verklaring minister-president Balkenende in de Tweede Kamer n.a.v. de situatie in Irak van 18 maart 2003:

‘Een tweede keuze betreft die van een actieve militaire bijdrage aan het mogelijk ingrijpen van de VS en het VK. De regering heeft daartoe niet besloten, vanwege de overtuiging dat deze verderstrekkende keuze gebaseerd moet zijn op een zo breed mogelijk draagvlak in samenleving en Kamer.’

Dus:
– Het document spreekt van een ‘keuze’: dat impliceert een voorliggend verzoek omdat het niet aan het kabinet zelf was om te besluiten een militaire bijdrage aan de Amerikaans-Britse interventie te leveren.
– Het spreekt van (een keuze tot) het niet leveren van een actieve militaire bijdrage. Dat laat wel de mogelijkheid open tot het het leveren van niet-actieve militaire...