De Eemshaven in het Waddenzeegebied in Groningen blijft voorlopig vrij van een nieuwe elektriciteitscentrale. De milieuvergunning die de provincie Groningen hiervoor eerder dit jaar verleende aan Nuon, is vernietigd na een uitspraak van de Raad van State. Eerder dit jaar publiceerde Vrij Nederland een artikel waarin de zwakke argumentatie achter de vergunning al aan het licht kwam.

In de milieuvergunning stond de provincie NUON toe twintig keer meer dioxine uit te stoten dan recentelijk vergund aan twee nieuwe kolencentrales. Aan VN legde een ambtenaar van de provincie die ruime norm als volgt uit: de NUON-centrale gebruikt een innovatieve techniek waarover nog niet zoveel bekend is. Innovatie heeft normaliter als oogmerk schoner en zuiniger te produceren, maar was hier dus juist een vrijbrief om viezer te zijn. Greenpeace, de Stichting Natuur en Milieu en een aantal inwoners van de gemeente Eemsmond stapten naar de Raad van State om die kromme logica aan de kaak te stellen....