Ik kende R.R. niet goed, maar ze was vroeger de buur geweest van Peter S., bij wie ik in huis woonde en bij wie ze later ook wel kwam eten.

Dat waren leerzame bezoeken, want R.R. zat vol met stelligheden, waar het Peter S. evenmin aan ontbrak, en ik zag dus als studentje hoe twee meningen het tegen elkaar opnamen. R.R. had meestal de betere argumenten, maar Peter S. kon verrassen met stellingen uit het ongerijmde, die een poëtische krankzinnigheid bezaten waar R.R. gevoelig voor was.

Ik kende haar dus al toen M.v.A., toen hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer, voorstelde om R.R. te interviewen. Zij woonde al in haar Muiderpoortse bungalow, ze was veel van haar mobiliteit verloren maar haar mening niet. Ze vertelde over haar verblijf in Israël, een verhaal dat toen nog niet geboekstaafd was (postuum verscheen Over Israël) en daarna gingen we nog verder de wereld over, en belandden zo in Jamaica, waar zij met Aad Nuis had gewoond, en waarvan ik toen dacht dat mijn...