Bestu Jaspur fan Deik

Ob 1 appril scheef enersehandelsblad dat jei in jauw hoedanighijt als Espee kaamerlid un motsie hept ingdiend di ervor moet zorgun dad leerlingun di spelvouten makun tijduns hed eksamu gusgiedenis daaar oock puntun aftreck vor kreigen.

Ijgenlijk dagt ick dad hed een chrapje waz. Maaar thelefonische naavraag bei je vractiemeduwerker leerdu mei dad er egt un foorstel fan dien aart dooor jau iz ingudient.

Mischien herrinner ju ju mei noch. Wu hebbun namuleik bei elcaar op sgool guzetun,het montusorie liceum in zijst. Ick zad op dy sgool, omdad hed du enuge sgool waz in du wijdu omtrec waaar du leerrarun rekuning wildu hauden med hed veit dad ic kreatief spellent ben. Ob allu anduru sgolen indu omcheving kregun mein auders tu horren dad spelvouten teiduns bevoorbeeld scijkunde, mei ooc zauden woorden aangurekunt.

Dankzei di sgool hep ic mein Veewee-oo pieploma cunnen haalun, waarnaa ic ooc un universitairu study hep kunnun foltoien. Alz ic du dor jau...