Michel Houellebecq betreedt andermaal het literaire strijdperk, met een filmdebuut en een briefwisseling met Bernard-Henri Lévy. Een gesprek.

De fulltime geëngageerde intellectueel Bernard-Henri Lévy is in meer dan een opzicht de tegenpool van de schuchtere Houellebecq. Toch staan Lévy en Houellebecq in hun pas gepubliceerde gebundelde correspondentie schouder aan schouder. Hun gemeenschappelijke ‘vijand’ in de ‘strijd’ (beiden spreken in die termen), is de publieke aandacht, het gesnuffel van de ‘mediaparasieten’ dat zij zich beiden moeten laten welgevallen bij alles wat ze zeggen, schrijven, doen of laten.

Bijzonder wordt het boek op de momenten dat de briefschrijvers hun geweeklaag hierover ontstijgen. Dat gebeurt veelvuldig, en dan komt de lezer terecht in prachtige autobiografische fragmenten. Vooral Houellebecq slaagt erin om uit zijn levensverhaal veel elementen naar voren te halen die voor de lezers van zijn boeken relevant zijn. Drie jaar geleden begon hij aan een...