01-10-2005
Door Pieter van den Blink

‘Ach ja, er is een zekere agitatie gaande in Parijs,’ constateert Michel Houellebecq. Hij maakt niet de indruk dat hij bezwijkt onder alle kritiek op zijn nieuwe boek en op zijn manier van doen. Een bewuste strategie ligt daar wat hem betreft zeker niet aan ten grondslag. ‘Welnee, niemand heeft dit kunnen voorzien, en niemand heeft het in de hand. Sorin, mijn uitgever, stuurt me telkens berichtjes: Michel, we hebben de situatie volledig onder controle, alles loopt volgens plan, enzovoort. Ha ha, hij heeft helemaal niks onder controle. Ik ook niet, niemand.’

Het grootste gedeelte van wat er in Parijs over hem beweerd wordt, is langs hem heen gegaan, beweert Houellebecq. Alleen de ‘ongeauto¬riseerde biografie’ door Denis Demonpion heeft hem uit zijn humeur gebracht. ‘Mijn leven is van mij!’ riposteert hij. Op zijn website zegt hij alle mensen die Demonpion te woord hebben gestaan de vriendschap op. Hij had Demonpion voorgesteld...