Micha Wertheim vond een onderzoek over een onderzoek over een onderzoek dat uitwijst.

Uit onderzoek van onderzoeksbureau Factitious blijkt dat onderzoeksresultaten vrijwel altijd tot nieuws leiden. Volgens de onderzoekers, die een steekproef hielden onder achttien onderzoeksbureaus, is het vaak niet eens nodig wetenschappelijk onderbouwde methodologie aan de dag te leggen alvorens met de onderzoeksresultaten naar buiten te treden. Integendeel: de onderzoekbureaus gaven aan dat strenge wetenschappelijke maatstaven vaak ten koste gaan van heldere en aandachttrekkende resultaten. Zonder heldere uitgesproken resultaten is het heel moeilijk het nieuws te halen, en juist dat is volgens de onderzoekers van Factitious vaak het doel van onderzoeksbureaus.

De onderzoekers luiden de noodklok omdat uit hun onderzoek blijkt dat dat de klok is die geluid moet worden wanneer men wil dat een persbericht wordt opgepikt. Volgens de onderzoekers van Factitious doen veel onderzoeksbureaus vooral...