Een regering die repressie verkiest boven dialoog en die bezuinigt op sociale zekerheid roept het over zichzelf af dat er rellen hadden kunnen plaatsvinden in steden zowel binnen als buiten de Randstad. Dat het schandelijk is om eventueel winkels kort en klein te slaan, staat buiten kijf. Dat kan niet worden goedgepraat, zelfs als het in het geheel nog niet heeft plaatsgevonden. Maar als we in Nederland met elkaar verder willen, zullen we moeten inzetten op onderwijs en werkgelegenheid. Oorlogsretoriek van politici is in zo’n geval zinloos. De schuld van potentiële rellen bij immigranten leggen, is kwaadaardig. Bovendien gaat dat voorbij aan het feit dat er ook veel immigranten slachtoffer hadden kunnen worden van de rellen in het geval dat die zich zouden hebben voorgedaan. Ontkennen dat er iets had kunnen gebeuren, is in elk geval geen optie, zoveel is inmiddels wel duidelijk geworden.

Alleen al het feit dat zich in Nederland rellen zouden kunnen voordoen, is de schuld van de...