Metamorfose: Vrouwe Justitie is voortaan de bitch van het ministerie

Het ministerie van Justitie heeft in verband met de op handen zijnde hervormingen van de sociale advocatuur Vrouwe Justitia een kleine metamorfose laten ondergaan. Het ministerie hecht er waarde aan te onderstrepen dat Vrouwe Justitia zelf niet 
zal veranderen. Alleen de middelen die ze tot haar beschikking heeft, zijn aangepast aan de moderne tijd.