In haar gepassioneerde essay Ik kom in opstand, dus wij zijn. Nieuw licht op verzet onderzoekt Eva Rovers recente Twitter-revoltes. Voor een échte revolutie blijkt meer nodig dan een hashtag, betoogt ze.

Een kleine handleiding voor het verzet, die zou nog van pas kunnen komen. Dezer dagen moet je op alles voorbereid zijn. Eva Rovers toont met haar essay Ik kom in opstand, dus wij zijn. Nieuw licht op verzet dat zij snakt naar een geslaagde revolte. Na schuinsmarcheerder Boudewijn Büch, wiens biografie zij schreef, onderzoekt zij in dit essay de regelrechte weigeraar, de opstandeling, degene die ‘hartstochtelijk leven’ verkiest boven een fysieke of ‘mentale zelfmoord’. Het zijn termen van Albert Camus, aan wie zij ook haar titel ontleent. ‘Ik kom in opstand, dus wij zijn’ schreef de Franse schrijver-filosoof aan het slot van het eerste deel van l’homme revolté (1951). (Om er overigens aan toe te voegen: ‘en wij zijn alleen’).

Essay passionel

Je hebt het...