Deze week: chardonnay bestellen tijdens dates, complimenten in ontvangst nemen en liefde accepteren.

Afgelopen week gaf u uitgebreider antwoord op mijn vraag naar de asielzoekers. Dank! Denkt u dat het hanteerbaarder zal worden om een percentage ‘nieuwkomers’ te bedenken dat in Nederland toegelaten kan worden? Misschien best onder te verdelen in categorieën als: hoger en lager opgeleide arbeidskracht, puur politiek slachtoffer, hongerslachtoffer (ik realiseer me dat de categorieën kunnen overlappen). – Thomas, de rasechte Amsterdammer

Zoals ik al heb geschreven, geloof ik dat regulering als het gaat om migratie allerlei ongewenste neveneffecten heeft. De categorieën die u voorstelt, zijn op zichzelf begrijpelijk en misschien niet eens onverstandig, echter wie stelt ze vast? Als wij quota willen gaan hanteren, zoals voor de visvangst, lijkt het me het beste dat we loterijen gaan organiseren in een aantal landen. Maar zoals ik u ook al heb laten weten: mijn libertijnse...