‘Meld misdaad anoniem’ heeft zijn succes te danken aan het feit dat de overheid tipgevers honderd procent-garantie geeft dat hun identieit geheim blijft. Maar inmiddels mag er toch uitzondering op de regel worden gemaakt, meldt Opportuun, het blad van het Openbaar Ministerie, dat deze week is verschenen. Het Openbaar Ministerie mag – en kan – wel degelijk achterhalen wie je bent.

Bij ‘Meld misdaad anoniem’ wordt niet gevraagd naar naam, adres of tijdstip. Ook wordt van het telefoongesprek geen bandopname bewaard. Alle garanties lijken dus aanwezig om als tipgever niet te worden achterhaald. Maar dat is schone schijn. Het huisorgaan van justitie maakt zijn crimefighters erop attent dat privacy soms moet wijken voor onderzoeksbelang. Als er sprake is van een onmiddellijk dreigend levensgevaar en dit levensgevaar slechts kan worden voorkomen met behulp van deze gegevens mag een officier van justitie wel degelijk de identiteit van de beller achterhalen. Vereiste is wel dat...