Milieu

Voor wie niet al te romantisch is aangelegd, lijken de plannen voor een Nieuw Gemengd Bedrijf in het Limburgse Grubbenvorst een wonder van duurzaamheid en agrarische innovatie. De dieren wordt het leven met de allermodernste stalinrichting zo aangenaam mogelijk gemaakt. Zo hebben drachtige zeugen aparte ruimten voor vreten en rusten en is er fijn wroetmateriaal voor ze beschikbaar. De mest gaat naar een biomassacentrale. Die kan de energie voor het eigen bedrijf en voor nabijgelegen tuinbouwkassen leveren. Luchtwassers beperken de uitstoot van ammoniak, fijnstof en geur. Het gesleep met de varkens neemt flink af omdat alles, van spermaproductie tot slacht, in eigen huis gebeurt. En in ruil voor de vestiging van het agropark dicht bij een snelweg worden vier bestaande boerenbedrijven die een bedreiging vormen voor natuurgebieden gesaneerd.

Toch bestempelt Milieudefensie het Nieuw Gemengd Bedrijf als een van de bijna honderd nieuwe ‘veefabrieken’ die we een halt moeten...