Net als Den Haag is de medische wereld niet in staat een antwoord te formuleren op het groeiende wantrouwen tegenover de beroepsgroep. Genees­heren trekken zich terug in de steriele operatiekamers van het ziekenhuis, terwijl het vertrouwen in hun werk zienderogen afbladdert. Het is onverantwoord de populariteit van alternatieve genezers nog langer los te zien van de arrogantie van het medische establishment.

Nederlandse ziekenhuizen werven hun artsen uitsluitend onder afgestudeerde academici. Dit terwijl verreweg de meeste patiënten een mbo-opleiding of lager hebben. Precies de groep bij wie het vertrouwen in de medische wetenschap afneemt. Patiënten voelen zich door het medisch jargon buitengesloten en gaan op zoek naar alternatieven.

Artsen zullen hun diagnoses en behandelmethodes drastisch moeten aanpassen om het vertrouwen bij patiënten terug te winnen. Bij het stellen van diagnoses zouden artsen terug moeten naar vier ziektes: verkoudheid, voor mensen waar weinig mee...