‘De procedure met betrekking tot de nazorg moet worden aangescherpt.’ Cees van der Knaap, staatssecretaris van Defensie, steekt zijn hand naar aanleiding van de zaak-Jethro Wegenaar in eigen boezem. Eerder deed hij klachten van militairen over een gebrekkige nazorg af als ‘incidentele missers’, maar nu erkent hij voor het eerst dat er sprake is van ‘procedurele fouten in het nazorgsysteem’. Hij doet dat in antwoord op de Kamervragen die PvdA-Kamerlid Angelien Eijsink stelde over ex-militair Jethro Wegenaar en zijn nazorg. Wegenaar weigerde vorig jaar naar Uruzgan te gaan en werd onmiddellijk ontslagen en strafrechtelijk vervolgd. De rechter veroordeelde Jethro, maar gaf hem geen celstraf omdat er verzachtende omstandigheden waren.

Zo bleek hij al tijdens de weigering aan een posttraumatische stressstoornis te lijden, opgelopen tijdens zijn vorige missie in Afghanistan. Ook concludeerde de rechtbank dat ‘de hulpverleners van het ministerie van Defensie slagvaardiger...