Max van Weezel over communicatie en hoe de monarchie op haar sloffen de volgende eeuw kan halen.

Begin 2012 nam prinses Máxima in het Haagse perscentrum Nieuwspoort de Machiavelliprijs in ontvangst, bedoeld voor ‘een persoon of organisatie die een opmerkelijke prestatie heeft geleverd op het gebied van publieke communicatie’.

De jury die bestond uit politici, voorlichters en journalisten had de toekomstige koningin uitgekozen vanwege de ‘uitzonderlijke communicatieve kwaliteiten’ die haar werk kenmerkten. Daarmee had ze de monarchie een eigentijds gezicht gegeven. Nadat Robbert Dijkgraaf, vertrekkend president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, de Machiavellilezing had gehouden las oud-PvdA-kamerlid Marja Wagenaar het juryrapport voor. Niet alleen rechters, dominees en wetenschappers moesten in dit mediatijdperk hun gezag van dag tot dag bevechten, zei ze. Dat gold ook voor de nazaten van Willem van Oranje:

‘Tegenwoordig moet je als koningshuis...