De minister van Binnenlandse Zaken (D66) blijft hopen op een correctief referendum: ‘wél een goed instrument!’. Tot Sint Juttemis, Kajsa Ollongren.

Na afloop van het D66-congres in Leeuwarden interviewde ik voor Met het Oog op Morgen de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren. Voor een bewindsvrouw die op het punt stond een spoedprocedure te beginnen om het raadgevend referendum af te schaffen, liet ze zich opmerkelijk enthousiast uit over het onderwerp bestuurlijke vernieuwing. Ollongren: ‘Dit gaat over het raadgevend referendum en daarvan is breed politiek geconstateerd dat het nog niet goed genoeg functioneert. Dus is in het coalitieakkoord afgesproken dat we het gaan intrekken. Maar ik heb op het congres ook gezegd dat in de wat verder weg gelegen toekomst een correctief referendum natuurlijk wel een mooi perspectief zou zijn. Dat het er nu even niet in zit doet niets af aan het idee dat we bij D66 hebben dat een correctief...