De regering verhoogde de AOW-leeftijd niet in 2020, maar in 2013 en schrapte de ‘flexibele uittreedleeftijd’ voor bouwvakkers. Hierdoor stoppen senioren eerder met werken. Onhandig van Den Haag.

In Vuist van de vakbond, zijn boek over de geschiedenis van de FNV sinds de jaren negentig, beschrijft NRC-journalist Menno Tamminga een incident dat uiterst pijnlijk was voor toenmalig voorzitter van de vakcentrale Agnes Jongerius. Voor de ingang van haar hoofdkwartier, toen gevestigd aan de Amsterdamse Naritaweg, demonstreerden onder aanvoering van de huidige SP-voorzitter Ron Meyer vijftig tot zestig in oranje hesjes gestoken schoonmakers. Tegen de FNV-top. Jongerius had vlak daarvoor met werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes een pensioenakkoord gesloten. Om de pensioenen betaalbaar te houden, moest in de toekomst de AOW-leeftijd omhoog. Wat de sociale partners betreft, gebeurde dat pas in 2020, zodat de vele babyboomers die bij de FNV waren aangesloten werden ontzien. De...