Nederland worstelt nu al meer dan een kwart eeuw met het verschijnsel referendum. Wiegel had er altijd al een hekel aan, politici waren er niet om klakkeloos achter de mening van het volk aan te lopen, vond hij. En zie: nu moet zelfs D66 stoppen met drammen.

Wat een genoegen is het toch altijd om Hans Wiegel op de radio te horen, de krasse zeventiger die altijd goed is voor een bon mot. Vorige week kondigde de liberale veteraan bij EenVandaag aan dat hij de vlag uitstak als de onderhandelaars Rutte, Buma, Pechtold en Segers het raadgevend referendum zouden afschaffen. In geuren en kleuren vertelde Wiegel over de fameuze nacht in mei 1999, toen hij zo’n beetje in zijn eentje het plan voor een bindend referendum van het paarse kabinet tegenhield. Politici waren er niet om klakkeloos achter de mening van het volk aan te lopen, vond hij. De oud-VVD-leider citeerde zijn voorganger ‘de heer Geertsema’, die het referendum in een brochure de bijl aan de wortel van de parlementaire...