Met Rutte I maakte de premier schoon schip in Den Haag: oude departementen gingen op de schop en werden keurig herverkaveld. Tot deze zomer: álle kaarten zijn opnieuw geschud.

Elke kabinetsformatie kent winnaars en verliezers. Dat geldt voor individuele politici, politieke partijen maar ook voor ministeries.

Bij de vorming van Rutte I in 2010 waren Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) de grote verliezers. BZK, de ‘moeder aller departementen’, verloor het beheer over de politie aan het nieuwe superministerie van Veiligheid en Justitie waar VVD-crimefighters Ivo Opstelten en Fred Teeven hun spierballen mochten laten rollen. Landbouw, decennialang een CDA-bastion, werd bij de kabinetsformatie opgeheven. De ambtenaren vielen voortaan onder het ministerie van Economische Zaken aan de overkant van de Bezuidenhoutsweg. Om de pijn te verzachten werd EZ omgedoopt in...