De belangrijke besluiten van Rutte III worden in besloten kring op maandagmorgen genomen. Het is nog maar zeer de vraag of de nieuwe ministers zich daar zomaar bij neer willen leggen.

Laatst sprak ik Bert Koenders die nog een paar dagen demissionair minister van Buitenlandse Zaken was. Hij had er geen moment spijt van gehad dat hij uit Mali naar Den Haag was teruggekomen om Frans Timmermans op te volgen. Sterker nog: hij had zichtbaar genoten van zijn tijd als minister. Koenders had eigenlijk maar op één ding kritiek: het maandagochtendoverleg. Niet in de Trêveszaal waar de ministerraad vergaderde maar op het ministerie van Sociale Zaken werden elke week de belangrijkste besluiten binnen de VVD/PvdA-coalitie genomen. In aanwezigheid van alleen premier Rutte, vicepremier Asscher en de fractieleiders Zijlstra en Samsom (na zijn vertrek in december 2016 nam Attje Kuiken zijn plaats in). Op Sociale Zaken werden deals gesloten als: er wordt geen straf gesteld op illegaal verblijf in...