Mauve en de Haagse School / Haagse School-exposities

Ondanks de tanende populariteit van negentiende-eeuwse kunst mogen tentoonstellingen als die van Anton Mauve (1839-1888) en de Haagse School niet ontbreken op het programma van de Nederlandse musea. Want hoe meer we te weten komen over de geschiedenis van onze beeldcultuur, des te beter we kunnen oordelen over belang en kwaliteit van die kunst, zo luidt een ongeschreven regel in de Nederlandse kunstwereld.

Maar is dat ook waar?

De laatste decennia wordt met tussenpozen van enkele jaren de kunst van de Haagse School en aanverwante kunstuitingen uit de tweede helft van de negentiende eeuw op zaal gehangen en begeleid met nieuw kunsthistorisch onderzoek. Maar vreemd genoeg leidt dat niet tot een herijking van het bestaande beeld van deze kunst. Het heeft er alle schijn van dat kunsthistorici genoegen nemen met het benadrukken van het historische belang van deze kunst zonder zich af te vragen of reputatie en kwaliteit wel met elkaar...