Binnenland

Veertig jaar lang ijverde Hans van Mierlo voor een fundamentele vorm van staatsrechtelijke vernieuwing: één stem op de macht en één stem voor de controle op de macht. Commissies werden ingesteld om het plan te bestuderen. Tot diep in de nacht vergaderde de Kamer erover. Uiteindelijk kwam er niets van terecht. Jammer, want die vernieuwing was nu goed van pas gekomen. Als elke Nederlander twee stemmen had kunnen uitbrengen, zou Balkenende als aanvoerder van de grootste partij nu het kabinet van zijn dromen kunnen vormen – met een vleugje VOC-mentaliteit en heel veel fatsoen moet je doen. Hij zou zijn voorstellen moeten verdedigen in een Tweede Kamer die erop lette dat hij niet te veel in liberale en neoconservatieve richting doorsloeg. Everybody happy.

Helaas verwezen alle andere partijen de plannen van D66 naar de prullenmand. Het Nederlandse coalitiestelsel moest en zou overeind blijven. Dus zullen er nu maandenlang onderhandelingen worden gevoerd tussen partijen...