Wie heeft er ‘schuld’ aan de massa-immigratie? Links en rechts wijzen naar elkaar.

Sinds de jaren ’60. PvdA-Kamerlid Martijn van Dam bestreed in de Volkskrant de veelgehoorde bewering dat links ‘schuldig’ is aan de massa-immigratie in de jaren zestig. Juist réchts was daarvoor verantwoordelijk, stelde hij. Bovendien zouden CDA, VVD en D66 nu dezelfde fout maken door te pleiten voor ruimhartige verlening van werkvergunningen voor Bulgaren en Roemenen.