Film / De jaren nul in tien filmgenres

Let wel, dit overzicht gaat niet om de beste films van de jaren nul, maar om bepalende films. Films die een doorbraak vertegenwoordigen, van een land, een stijl, een techniek. Dat kan heel goed een slechte film zijn geweest. Veel belangrijke trends waren al eerder ingezet: de superheldenfilm, computeranimatie (ook in live-action films), expliciete seksscènes in arthousefilms, de grensvervaging tussen documentaire en fictie, puberale en toch gevoelige mannenkomedies et cetera. Die zijn buiten beschouwing gelaten.

De trend der trends van het eerste decennium is dat specialistische genres (zoals animatie voor volwassenen, documentaire, fantasy, 3D-films en splatterhorror) uit hun hokje braken en succes kregen in de mainstream. Voor het grote publiek kent de eenentwintigste eeuw daardoor een substantiële verbreding van het aanbod.

2000: musical

Het bijna uitgestorven genre van de musical maakte in deze eeuw een stevige comeback, dankzij frisse...