De een trekt steeds meer naar Marokko toe, de ander is er net weg. Auteur Abdelkader Benali en arabist Jan Hoogland over radicalisering, de struikelblokken voor progressief Marokko en de schaduwkant van Nederland.

Gaan we toch nog ruzie krijgen,’ zegt arabist Jan Hoogland lachend tegen schrijver Abdelkader Benali. De vraag was of Nederland iets kan leren van Marokko op het gebied van de islam en het antwoord van Benali was: ‘Niets.’ Maar Hoogland ziet mogelijkheden. In Marokko hameren geestelijken steeds sterker op verdraagzaamheid en zo’n tegengeluid zou wat hem betreft ook in Nederland moeten worden georganiseerd. Punt is: Marokkaans-Nederlandse moskeebesturen accepteren de imams die in Nederland zijn opgeleid niet. Hooglands voorstel: laat deze mensen een extra cursus volgen in Marokko zodat ze wél acceptabel zijn en vervolgens ook in Nederland dat vredelievende verhaal kunnen verkondigen.

Benali begint nasale Arabische klanken te produceren en zegt: ‘Kunnen ze...