De dood van Henk Vredeling, oud-minister van Defensie in het roemruchte eerste kabinet-Den Uyl, verplicht tot meer dan een greep in de oude knipselmap. Men moet geen overlijdensadvertenties recenseren, maar dat hij door zijn PvdA met het obligate ‘we verliezen in hem een markante persoonlijkheid’ wordt uitgezwaaid, doet hem tekort.

Vredeling veroorzaakte een revolutie in het naoorlogse defensiebeleid met de nota Om de Veiligheid van het Bestaan. Daarin toonde hij aan dat bezuinigen en rationaliseren konden samengaan met een betere krijgsmacht. Ook bewees hij dat een voorliefde voor Europa niet per se gelijkstond aan blind anti-Amerikanisme.

Veel geesten, ook die van hoge ambtenaren en politici, waren mentaal niet rijp voor die verandering. Vredeling werd gewantrouwd als de pest, misschien nog wel meer door rechtse rakkers in Nederland dan door de grote bondgenoot zelf die alles in de gaten hield. Zijn voorganger De Koster (VVD) was een gratis informant van de Amerikaanse...