In het befaamde rapport van de commissie-Davids luidt het begin van de paragraaf Inzet van Nederlandse marineschepen (hoofdstuk 10) als volgt: ‘Ook al vond uiteindelijk geen “omlabeling” van Nederlandse marinevaartuigen ten behoeve van tegen Irak gerichte operaties plaats, de vraag kan worden gesteld of niet toch indirect steun werd verleend aan de Amerikaans-Britse operatie in en rond Irak, voorafgaand aan de invasie van dat land op 19 maart 2003.’ De conclusie van de commissie was, zoals bekend, prettig voor de regering-Balkenende: nee, geen steun.

En daarmee is sinds 12 januari de indruk blijven hangen dat de onderzoeksjournalistiek, die volgens commissievoorzitter Davids ‘met enige regelmaat berichten (heeft) gepubliceerd met betrekking tot werkelijke militaire bijdragen die Nederland zou hebben verleend’ op die gedenkwaardige dag pijnlijk door het stof ging.

Ook Vrij Nederland kon zich een beetje aangesproken voelen, want dat had begin april 2003 flink...