Vrij Nederland bracht vorig jaar de overschrijfkunsten van neuropsycholoog Margriet Sitskoorn (25-08-2007) aan het licht. De Universiteit Utrecht vond haar gedrag laakbaar. Dat belet Tilburg niet haar nu aan te stellen als hoogleraar.

Afgelopen augustus onthulde VN dat neuropsycholoog Margriet Sitskoorn, toen werkzaam aan de Universiteit Utrecht, voor twee stukken in het blad Neuropraxis hele passages had overgeschreven uit niet genoemde Amerikaanse artikelen. ‘Plagiaat,’ oordeelde hoofdredacteur Bert van Dien. ‘Dit gedrag is mijns inziens niet verenigbaar met de functie van universitair hoofddocent,’ vond de Groningse hoogleraar ontwikkelingsneurologie Mijna Hadders-Algra.

Kort na het verschijnen van het stuk in VN ging de Commissie Weten­schappelijke Integriteit van de Universiteit Utrecht aan het werk. Op 23 augustus berichtte professor rechtstheorie Ton Hol, de voorzitter van de commissie, dat hij alles op alles zou zetten om zo snel mogelijk te rapporteren. Maar...