Economie

Wat doet de gemeente met uw belastinggeld? Waar geven overheden het aan uit? Welke uitgaven zou u graag kennen? Waar bent u nieuwsgierig naar?

Denkt u hier maar vast over na, want binnenkort kunt u het nakijken. Tot op de laatste cent.

Mapping the money, noemen de Britten het. Al jaren brengen ze in Groot-Brittannië nauwkeurig in kaart waaraan de overheden hun geld spenderen. Via radicale transparantie op internet legt de Britse overheid verantwoording af aan burgers. Ze laat precies zien hoeveel ze uitgeeft aan wegen, zwembaden, of aan haar bestuurders.

De cijfers roepen nuttige kritische vragen op. Waarom is het onderhoud van het riool in stad X zoveel goedkoper dan in stad Y? En waarom moet er zo veel worden uitgegeven aan auto’s, etentjes en adviseurs?

Zo worden overheden zich door de transparantie bewuster van de uitgaven die ze doen. Elke cent moeten ze immers kunnen verantwoorden. En door cijfers van overheden met elkaar te vergelijken, kunnen ze leren hoe ze...