Als iets een afkorting wordt, gaat het om een kwestie die lange tijd niet meer uit het nieuws zal zijn te branden. Zo werd AFPAK drie jaar geleden een handzaam etiket voor alles wat zich in rond het Afghaanse en Pakistaanse slagveld afspeelt. SSA werd het mandje voor alle problemen ten zuiden (sub-sahara) van de Sahara en nu begint MENA (Middle East North Africa) steeds vaker op te duiken. Laten we het in het onze taal MONA noemen.

In het begin stond MONA, toen de afkorting nog niet was doorgebroken, voor een snel om zich heen grijpend gemeenschappelijk en grenzeloos jeugdprotest. Via de sociale media verraste de roep om democratie, recht, banen, onderwijs en vrijheid alles en iedereen. De beweging leek niet te stoppen. De strategie van geweldloosheid bleek verbazend effectief en overblufte veiligheidstroepen, die ondanks hun tanks en pantservoertuigen weigerden in te grijpen, zich bloemen lieten aanreiken en hun heersers in de steek lieten.

Tunesië was het eerste land waar...