Een jaar geleden wees de Hoge Raad de SGP terecht over haar vrouwenstandpunt. Gaat er nog iets gebeuren met die uitspraak?

Het arrest sloeg in als een bom. De partijvoorzitter van de SGP was ‘geschokt’. De fractievoorzitter zei dat zijn partij ‘in de kern’ getroffen was. Andere SGP’ers schetsten de stemming in hun partij als ‘beroerd’.

Op 9 april 2010 deed de Hoge Raad een belangrijke uitspraak in het dossier ‘De SGP en de vrouwen’. De oudste partij van Nederland ontzegt vrouwen het passief kiesrecht: ze mogen wel lid worden, maar niet op kandidatenlijsten staan. Dat, zo verklaarden ’s lands hoogste rechters, is in strijd met het door Nederland geratificeerde VN-Vrouwenverdrag. Ze gelastten het kabinet tot ‘effectieve maatregelen’ om de SGP te dwingen de reglementen aan te passen.

Inmiddels zijn we een jaar verder. Is er al iets gebeurd met het arrest? ‘Goede vraag,’ zegt Kathalijne Buitenweg. De oud-Europarlementariër van GroenLinks is voorzitter van het feministische Clara...