Garry Davis, World Citizen Number One

‘Het is oorlog,’ zegt Garry Davis, ‘en wat betekent oorlog?’

Zijn waterige blauwe ogen zijn strak op mij gericht.

‘Vechten?’ probeer ik.

Hij schudt zijn 91-jarige hoofd.

‘Oorlog betekent kiezen,’ zucht hij. ‘Waarom zou je duizend kilometer naar mij toe vliegen als je zulke simpele vragen niet kunt beantwoorden?’

Garry Davis, Tweede Wereldoorlogveteraan, is de eerste officiële wereldburger van de wereld. Ooit beroemd en nu vergeten. Dit is de tweede dag dat ik tegenover hem zit aan zijn kleine houten keukentafel in Burlington, Vermont.

Voor mij ligt de lijst die ik vorige week maakte: dingen waar ik per se met hem over wil praten. Details over zijn leven als rondtrekkende wereldburger, zijn herinneringen aan Albert Camus, die hem in 1948 als eerste intellectueel publiekelijk steunde. De teloorgang van de vredesbeweging. En natuurlijk de vraag hoe hij het volhield: zich vijfenzestig jaar lang verzetten tegen het systeem.

Maar...