Oplossing Citatenwedstrijd Boekenweekspecial

Lof was er alom voor de citatenwedstrijd in de Boekenweekspecial (VN, 18-3-2006), maar het heeft de inzenders heel wat ‘helse uren’, ‘hoofdbrekens’ en ‘slapeloze nachten’ gekost. Van tien gepeperde citaten uit dankwoorden, weigeringen en eerste reacties van literaire prijswinnaars moest de oplossing gevonden worden: de naam van de schrijver, de literaire prijs waar het om ging én het jaar waarin de uitverkorene zijn opmerking maakte. ‘Collega’s waren bereid de citaten te lezen en wensten mij vervolgens véél succes,’ verzuchtte Ageet Schwertmann uit Midwolda. ‘Gelukkig moest ik het vandaag opsturen, want ik begon man, poes en huis te verwaarlozen.’ Dagen is er door de inzenders op internet gezocht, bibliotheken werden afgestruind, kennissen geraadpleegd én eentje belde voor de zekerheid zelfs met een Volkskrant-recensent.

Twee inzenders hadden alle antwoorden goed. Er moest geloot worden. Resultaat: de...