Nederlandse literatuur / Wieringa is de grootste romanticus

Zo langzamerhand tekent zich het signalement af van een Tommy Wieringa-roman. Het leven van anderen geeft hij vorm in zijn boeken. Misschien ook wel zijn eigen leven, maar dan indirect, via andermans wedervaren. Hij is een romantisch schrijver, dus zijn romans bevatten liefdesgeschiedenissen, die niet zelden treurig uitpakken. Ook de teloorgang van vriendschap is een constante. Naar het verleden wordt omgezien, nostalgisch, want dat is voorgoed voorbij. Zijn grootste succes Joe Speedboot (2005) voegde aan dit alles nog de charme van een jongensboek voor alle leeftijden toe, zoals Mark Twain die schreef, met personages die van puber prille adolescent worden en die hun dromen en dadendrang nog niet laten begrenzen door nuchterheid, conventie en realiteitsbesef. Als die Speedboot een vliegtuig bouwt om de naaktlopende buurvrouw te bespieden, waarom ook niet?

Het verbaasde mij dan ook niet toen ik van boekhandelaren hoorde dat...