Van ‘linkse’ rechter Willem van Bennekom verschijnt deze week Op drijfijs, een essay over de bedreigingen van de rechtsstaat. Van Bennekom noemt in Vrij Nederland de opmerkingen van Geert Wilders over zijn proces een schoolvoorbeeld van ‘contempt of court’, ‘ongehoord in de Nederlandse politiek’ en ‘buitengewoon gevaarlijk’. Het interview werd afgedrukt vóór het geslaagde wrakingsverzoek van Wilders’ raadsman Bram Moszkowicz. Desgevraagd reageert Van Bennekom nu ook op het etentje van de getuige en de raadsheer, de wraking van de rechters in het proces-Wilders en de onhandigheid van de rechtbank. ‘De verliezer is het aanzien van de rechtspleging – en dus de rechtsstaat.’

Wat vindt u van de discussie naar aanleiding van het wrakingsverzoek?
‘Het gaat op dit moment alleen nog maar over het etentje en of raadsheer Schalken nu wel dan niet fout heeft gehandeld. Er is een sfeer ontstaan dat de rechterlijke macht onder verdenking ligt. Maar een rechtbank die...